code

English

unitronic    

UNITRONIC s.r.o. Žloukovice 93
267 05 Nižbor
Česká Republika/EU

Logo

Vodouch je komplexní systém pro měření vodní hladiny a řízení vodních zdrojů. Podle typu je určen pro studny, vrty, nádrže a jímky. Vodouch je určen primárně pro měření úrovně hladiny vody, monitoring, analýzu přítoků a řízení čerpání vodních zdrojů. Dále je možno Vodouch využít pro ochranu čerpadel, kontrolu hladiny spodní vody, bezpečné zavlažování, napouštění bazénů a hlídání nádrží s dešťovou vodou. Produkt je určen jak pro koncové zákazníky tak pro průmyslová řešení.

vrt studna spodní voda prehrada

Vodouch MINI je nejmenší systém pro dohled a řízení vodních zdrojů určený pro hluboké vody. Vybaven jednou hlubinnou sondou je určen především pro použití ve vrtech a obecně pro hlubokou vodu. Vybaven je též výstupem, kterým lze na základě uživatelsky definovatelných parametrů řídit čerpání vody nebo externí alarm, a to jak pro účely kontroly hladiny tak pro vytváření vodních rezerv.

Technické parametry: Maximální zobrazení: 85 m
Maximální zanoření: 100 m
Zobrazení teploty: 0° - 31°C
Minimální rozlišení: 10 cm
Chyba měření:  <2% z rozsahu

vrt studna spodní voda nádrž septik

Vodouch MINI - S je nejmenší systém pro dohled a řízení vodních zdrojů určený pro mělké vody a nádrže. Vybaven jednou sondou je určen především pro použití ve studnách, nádržích a jímkách. Vybaven je též vstupem a výstupem, kterými lze na základě uživatelsky definovatelných parametrů řídit čerpání vody nebo externí alarm, a to jak pro účely kontroly hladiny tak pro vytváření vodních rezerv.

Technické parametry: Maximální zobrazení: 8.5 m
Maximální zanoření: 10 m
Zobrazení teploty: 0° - 31°C
Minimální rozlišení: 1 cm
Chyba měření:  <2% z rozsahu